Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas - Lietuvos ateitis“. Aplinkos apsaugos inžinerija, 23rd CONFERENCE „ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING“

Font Size: 
Biocheminių rodiklių ir antioksidacinio aktyvumo pokyčiai paprastosios eglės (picea abies (l). H. Karst.) spygliuose po poveikio fizikiniais stresoriais
Ieva Lučinskaitė, Vaida Sirgedaitė-Šėžienė, Kristina Laužikė, Vytautas Čėsna

Last modified: 2020-10-02

Abstract


Tam, kad augalai augtų sveiki ir turėtų naudingų medžiagų, yra naudojamos įvairios cheminės medžiagos – pesticidai. Vis dėlto šių junginių naudojimas žemės ūkyje gali atsiliepti neigiamai dirvožemiui, gyvūnijai  bei žmogui. Šiame darbe tiriama viena iš galimų alternatyvų – fizikinių stresorių (šaltosios plazmos (ŠP) ir elektromagentinio lauko (EML) panaudojimas. Tiriant antrinių metabolitų (fenolinių junginių) koncentraciją paprastosios eglės skirtingų genetinių šeimų spygliuose, nustatyta, kad trumpalaikis (1 minutė) ŠP poveikis turėjo teigiamą įtaką 5-ioms iš 7-ių tiriamųjų eglių šeimoms (577, 477, 463, 541, 548). Ypač išsiskyrė 541 šeima, kurioje fenolinių junginių koncentracija nustatyta 5,032 mg g–1 didesnė nei kontrolėje. Didžiausia flavonoidų koncentracija išsiskyrė 541 eglės šeima (esant ŠP1) – čia ji ne tik teigiamai skyrėsi nuo kontrolės, bet ir turėjo didžiausią šių junginių koncentraciją, palyginti su visomis tirtomis šeimomis. Antioksidacinio aktyvumo tyrimas daromas ir kita žmogui naudinga intencija – siekiant patikrinti, ar fizikiniai stresoriai daro įtaką šių junginių kiekiui, nes mokslininkai siekia atrasti būdų, kurie leistų augalus naudoti kaip natūralius antioksidantus. Atlikus tyrimus nustatyta, kad pasitelkiant ir DPPH, ir ABTS metodą, teigiamas fizikinio stresoriaus poveikis nustatytas 541 ir 577 šeimose (palyginti su kontrole, atitinkamai padidėjo 4 mM/ml ir 30 mM/ml). Atlikus šiuos tyrimus galima daryti prielaidą, kad 541 paprastosios eglės šeimai teigiamas poveikis nustatytas ŠP1 stresoriaus – esant šioms sąlygoms didesnis, palyginti su nepaveiktomis eglėmis, augalui svarbių fenolinių junginių ir flavonoidų kiekis, taip pat ir žmogui naudingas antioksidacinis aktyvumas.

DOI: https://doi.org/10.3846/aainz.2020.005


Full Text: PDF