Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Introduction

Antraštinis puslapis ir turinys PDF
Vyr. redaktorius doc. dr. Raimondas Grubliauskas

General Papers

Švaresnės gamybos metodų taikymas mažinant atliekų deginimo jėgainių poveikį aplinkai PDF
Rokas Labokas, Irina Kliopova
Vilniaus miesto gatvių sąšlavų tyrimai ir vertinimas PDF
Ligita Bikelytė, Eglė Marčiulaitienė, Vaidotas Valskys
Maisto pramonės technologinių įrenginių gamybos įmonės veiklos metu susidarančių atliekų analizė ir prevencijos būdai PDF
Giedrius Černiauskas, Jolita Kruopienė
Antropogeninės taršos įtakos Nevėžio upės hidrochemijai tyrimai ir vertinimas PDF
Gediminas Jankauskas, Valentinas Šaulys
Biocheminių rodiklių ir antioksidacinio aktyvumo pokyčiai paprastosios eglės (picea abies (l). H. Karst.) spygliuose po poveikio fizikiniais stresoriais PDF
Ieva Lučinskaitė, Vaida Sirgedaitė-Šėžienė, Kristina Laužikė, Vytautas Čėsna
Bioskaidaus plastiko maišelių kompostavimo namudinėmis sąlygomis galimybių tyrimas PDF
Monika Urbelytė, Aušra Zigmontienė
Nitratų koncentracijos vandenyje ir nuotekose mažinimas filtruojant per Purolite užpildą PDF
Julita Šarko, Ginta Dabužinskaitė
Aukštųjų Panerių mikrorajono (Vilniaus m.) vandentiekio sistemos hidraulinis modeliavimas ir optimizavimas PDF
Simas Janušas, Mindaugas Rimeika
Skryto ežero vandens kokybės įvertinimas antropogeninės veiklos atžvilgiu PDF
Edgaras Lavruvianecas, Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
Lyginamųjų vidaus atitvarų garso slėgio izoliacijos tyrimai PDF
Domininkas Sarpalius, Tomas Januševičius
Sintetinio majenito adsorbcinės savybės vario jonams PDF
Kristina Ruginytė, Anatolijus Eisinas
Hidroksiapatito sintezė panaudojant fosfogipso atliekas PDF
Viktorija Jakubauskaitė, Milda Zeringytė, Audronė Zukauskaitė
Biodujų koncentracijos pokyčio fotobioabsorberyje matematinis modeliavimas PDF
Loreta Juškaitė, Alvydas Zagorskis
Geležies oksidų pagrindu sudaryto priedo poveikio dumblo pūdymo procesui tyrimas PDF
Nikita Grišajevas, Regimantas Dauknys
Biologiniu būdu valytų nuotekų dezinfekavimo tyrimas PDF
Paul August, Regimantas Dauknys